บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


ซาลอนภาษาญี่ปุ่น

  ชื่อ *
  เบอร์โทรศัพท์ *
  อีเมล์ *
  วันที่ (NINPU) 3/26 13:30-14:404/23 13:30-14:405/28 13:30-14:406/25 13:30-14:40
  วันที่ (KOSODATE) 3/26 14:50-16:004/23 14:50-16:005/28 14:50-16:006/25 14:50-16:00
  หมายเหตุ

  ซัพพอร์ต

  งบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติในโตเกียว ปี2022

  สปอนเซอร์

  Interculture Art Inc.
  ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
  บริจาค