บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


ตรวจสุขภาพหลังคลอด•บอร์ดคำศัพท์การเยี่ยมบ้านสำหรับบุคลากรการแพทย์

สามารถสื่อสารกับผดุงครรภ์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับดูภาพประกอบด้วย ดาวน์โหลดก็ได้ หรือจะให้ทางองค์กรMother’s Tree Japan จัดส่งเป็นเซ็ทข้อมูลการคลอดบุตร ไปให้ถึงบ้านก็ได้ค่ะ

ดาวน์โหลด

แผนภูมิตรวจสอบจังหวะชีวิต


ซัพพอร์ต

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค