บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


ตรวจสุขภาพหลังคลอด•บอร์ดคำศัพท์การเยี่ยมบ้านสำหรับบุคลากรการแพทย์

สามารถสื่อสารกับผดุงครรภ์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมกับดูภาพประกอบด้วย ดาวน์โหลดก็ได้ หรือจะให้ทางองค์กรMother’s Tree Japan จัดส่งเป็นเซ็ทข้อมูลการคลอดบุตร ไปให้ถึงบ้านก็ได้ค่ะ

ดาวน์โหลด

แผนภูมิตรวจสอบจังหวะชีวิต


ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค