ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


คลาสคุณแม่เตรียมพร้อม

ชุมนุมคุณแม่ปรึกษาปัญหาที่เขตโทะชิมะเดือนละ1ครั้ง
โดยสามารถถาม,ปรึกษาผดุงครรภ์,ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กผ่านล่ามใจดี และได้คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแม่ๆท่านอื่นด้วย เป็นการชุมนุมที่สนุกค่ะ เข้าร่วมได้สบายสบายนะคะ

  ชื่อ *
  เบอร์โทรศัพท์ *
  อีเมล์ *
  วันที่ *
  หมายเหตุ

  ซัพพอร์ต

  งบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติในโตเกียว ปี2022

  เขตโทชิมะ
  เอกอัครราชทูตศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติเมืองโทชิมะ / โครงการอิสระเอกอัครราชทูต SDGs

  สปอนเซอร์

  Interculture Art Inc.
  ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
  บริจาค