अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


प्रसवको तयारी, बेथाको बारेमा अध्ययन

जापानमा बच्चा जन्माउनेको लागि विदेशी आमाहरुको लागि अस्पताल भर्ना,बच्चाको लागि तयारी गर्न ग्राहो हुन्छ। साथै,व्यथा लागेको बेला कुरा कल्पना गर्दा पनि डर लाग्ने हुन्छ है।
मिड वाईफसंग सँगै अस्पताल भर्ना वा बच्चाको लागि आवश्यक सामानको तयारी, बेथाको बारेमा जानकारी लिई,ढुक्कसँग सुत्केरी अवस्था पार गरौं।

साथै चिन्ता लागेको कुरा वा शाररिक समस्याको बारेमा परामर्श लिन सक्नु हुनेछ।

 • अस्पताल भर्ना हुँदा तयार गर्नु पर्ने सामानहरू
  (वास्तविक रुपमा आफ्नो आँखाले हेरी,कस्तो सामान छन्दा ठीक हुन्छ सिकाइने छ)
 • बेथाको बारेमा
 • बेथा लागेको बेलाको प्रशिक्षण
 • शरीरको चिन्ताको बारेमा परामर्श

  • श्रीमान संग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ।

   दोभाषे हुने भएकोले भाषा कत्ति पनि नजाने पनि ढुक्क भएर सहभागी हुनुहोस्।

   टोशिमाकु बाहिरको हरुले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।
   अवश्य सहभागी हुनु होला है।


   [ठाउँ]
   टोउबु बाल परिवार सहयोग सेन्टर
   Toubu kodomo katei shien center

   03-5980-5275

   [मिति]
   6/18(Sun)10:00-11:30

  नाम *
  टेलिफोन नम्बर *
  इ - मेल ठेगाना *
  मिति *
  टिप्पणीहरु

  समर्थन

  THE NIPPON FOUNDATION

  प्रायोजक

  Interculture Art Inc.
  LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
  अनुदान