अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


नयाँ जानकारी

जापानी सैलून आमा तयारी क्लास ONLINE आमा परामर्श मिटिंग Cooperated with The Japan Times.
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy

हामीहरूले महत्व दिएको कुराहरु


गर्भ बसे पछि भिडियो होकेन्ज्योमा गर्भवती सूचना दिने तरिकाको भिडियो LINE परामर्श प्रसव सम्बन्धि जानकारी सेट लिंक साथ दिने सर्भिस वर्थ प्लान वर्थ प्लान・download LINE परामर्श ONLINE आमा परामर्श मिटिंग आमा तयारी क्लास जापानको प्रसव श्रीङ्खला भिडियो गर्भवती चेकअपको बेलामा प्रयोग हुने शब्दाहरु download : गर्भवती चेकअपको बेलामा प्रयोग हुने शब्दाहरु LINE परामर्श प्रसवको तयारी सम्बन्धि भिडियो लिएर जाने सामानहरुको लिस्ट लिएर जाने सामानहरुको लिस्ट・download औंलाले देखाएर बुझाइने प्रसव बोर्ड औंलाले देखाएर बुझाइने प्रसव बोर्ड・download बेथा कार्ड बेथा कार्ड・download प्रसव अवस्था र अस्पताल भर्नाको समय भिडियो स्तन हेरचाह भिडियो LINE परामर्श बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानी बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानी・download अस्पताल बस्दाको समय तालिका अस्पताल बस्दाको समय तालिका・download प्रसव सांस्कृतिक अन्तर जन्म दिएपछि समय बिताउने तरिका सूचना LINE परामर्श ONLINE आमा परामर्श मिटिंग सार्वजनिक नर्स भ्रमण / स्वस्थ चेक सुत्केरी पछिको स्वस्थ परिक्षण/भ्रमण बोर्ड -आमाको लागि सुत्केरी पछिको स्वस्थ परिक्षण/भ्रमण बोर्ड -आमाको लागि・download सुत्केरी पछिको स्वस्थ परिक्षण/भ्रमण बोर्ड -चिकित्सक कर्मचारिको लागी सुत्केरी पछिको स्वस्थ परिक्षण/भ्रमण बोर्ड -चिकित्सक कर्मचारिको लागी・download साथी जाने / अनलाइन दोभासे आमा शैलुन इभेन्ट बच्चाको खाना प्रारम्भ गर्ने तरिका भिडियो लिंक आमा परामर्श मिटिंग उपयोगी सामग्री साथ दिने सर्भिस बहु सास्कृतिक इभेन्ट / सैलुन LINE परामर्श・बालबच्चा पालन पोषणको साथी

समर्थन

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान