Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Thông tin mới nhất

Buổi tư vấn online dành cho các ông bố bà mẹ Lớp học tiền sản lớp học tiếng Nhật

Những nội dung mà chúng tôi đang chú trọng


Video hướng dẫn nội dung đăng ký thông tin mang thai Thảo luận qua Line Bộ tài liệu về thông tin sinh sản Đường link Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp Kế hoạch sinh sản Kế hoạch sinh sản・tải về Thảo luận qua Line Buổi tư vấn online dành cho các ông bố bà mẹ Lớp học tiền sản Bộ video về nội dung sinh con tại Nhật Bản Thảo luận qua Line Video về nội dung chuẩn bị trước khi sinh Danh sách các đồ dùng cần mang Danh sách các đồ dùng cần mang・tải về Bảng chỉ tay về nội dung sinh sản Bảng chỉ tay về nội dung sinh sản・tải về Thẻ đau chuyển dạ Thẻ đau chuyển dạ・tải về Thảo luận qua Line Thời điểm đi bệnh viện Chi phí sinh sản và khoản thanh toán Chi phí sinh sản và khoản thanh toán Chi phí sinh sản và khoản thanh toán・tải về Lịch trình trong khoảng thời gian nhập viện Lịch trình trong khoảng thời gian nhập viện Lịch trình trong khoảng thời gian nhập viện・tải về Đăng ký khai sinh (đường link ngoài) Thảo luận qua Line Buổi tư vấn online dành cho các ông bố bà mẹ Chuyên gia tư vấn sức khỏe đến thăm/khám Bảng nội dung về thăm khám sau sinh và khi chuyên gia tư vấn đến thăm dành cho bà mẹ Bảng nội dung về thăm khám sau sinh và khi chuyên gia tư vấn đến thăm dành cho bà mẹ・tải về Bảng nội dung về thăm khám sau sinh và khi chuyên gia tư vấn đến thăm dành cho nhân viên y tế Bảng nội dung về thăm khám sau sinh và khi chuyên gia tư vấn đến thăm dành cho nhân viên y tế・tải về Hỗ trợ trực tiếp・Hỗ trợ thông dịch online Sự kiện・Nơi hội họp của các bà mẹ Đường link Buổi tư vấn thảo luận dành cho các ông bố bà mẹ Nội dung phương tiện hữu ích Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp Địa điểm / sự kiện giao lưu đa văn hóa Thảo luận qua Line・Parenting buddy

Hỗ trợ ủng hộ

THE NIPPON FOUNDATION

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ