လှူဒါန်းမည်။


ဂျပန်နိုင်ငံနေ နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးများကို
မီးမဖွားမီနှင့် မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့်
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအတူယှဉ်တွဲသည့် ကလေးပြုစုပျိုးထောင်မှု


သတင်းအချက်အလက်အသစ်များ

မိခင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသင်တန် မိခင်များအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သို့မဟုတ် ကလေးရှိသည့် မိသားစုတွင် ဘေးဥပဒ်ကြုံတွေ့ပါက ဘာလုပ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားပါမည်။ Cooperated with The Japan Times.
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy

ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားရတဲ့အရာ


ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့လျှင်ခြင်းဗီဒီယို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စာရင်းသွင်းခြင်းဗီဒီယို LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်အစုံ ချိတ်ဆက်မှု အတူလိုက်ပါပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှု မီးဖွားမှုအစီအစဉ် မီးဖွားမှုအစီအစဉ်・download LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မိခင်များအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ မိခင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသင်တန်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မီးဖွားခြင်း ဗီဒီယိုတွဲများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးဝင်မည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စကားများစုစည်းမှု ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးဝင်မည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စကားများစုစည်းမှု ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ : ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးဝင်မည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စကားများစုစည်းမှု LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မီးဖွားရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဗီဒီယို ယူဆောင်သွားရမည့်ပစ္စည်းစာရင်း ယူဆောင်သွားရမည့်ပစ္စည်းစာရင်း・download မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား・download ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် မီးဖွားမည့်သူအတွက်ကတ်ပြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် မီးဖွားမည့်သူအတွက်ကတ်ပြား・download ဗိုက်နာခြင်းနှင့်ဆေးရုံတက်ရမည့်အချိန်ဗီဒီယို LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မီးဖွားစရိတ်နှင့် ငွေပေးချေမှု မီးဖွားစရိတ်နှင့် ငွေပေးချေမှု・download ဆေးရုံတက်နေစဉ် အစီအစဉ်ဇယား ဆေးရုံတက်နေစဉ် အစီအစဉ်ဇယား・download စာရင်းသွင်းခြင်း (ပြင်ပ ချိတ်ဆက်မှု) LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း မိခင်များအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက အိမ်တိုင်ရာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်း / ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း မီးဖွားပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း/ အိမ်တိုင်ရာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား (မိခင်သုံး) မီးဖွားပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း/ အိမ်တိုင်ရာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား (မိခင်သုံး) ・download မီးဖွားပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း/ အိမ်တိုင်ရာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား(ကုသမှုပေးသူသုံး) မီးဖွားပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း/ အိမ်တိုင်ရာရောက်ကြည့်ရှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ လက်ထောက်ညွှန်ပြဘုတ်ပြား(ကုသမှုပေးသူသုံး)・download အတူလိုက်ပါပေးခြင်း / အွန်လိုင်းစကားပြန် မိခင်များစုဝေးပွဲ / ပွဲအမျိုးမျိုး ချိတ်ဆက်မှု မိခင်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲ အသုံးဝင်မည့် ကိရိယာများ အတူလိုက်ပါပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှု ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအတူတကွတွေ့ဆုံပွဲများ / စုဝေးပွဲများ LINEဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း・ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ဖော်

ထောက်ပံ့အားပေးမှု

THE NIPPON FOUNDATION
Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

ပူးပေါင်းကူညီပေးသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
LINEတွင် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
လှူဒါန်းမည်။