บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


อุปกรณ์เป็นประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เมื่อตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรในญี่ปุ่นค่ะ
ดาวน์โหลดก็ได้,หรือติดต่อขอรับเซ็ทข้อมูลการคลอดบุตรได้จากองค์กร Mother’s Tree Japanค่ะ จัดเตรียมพร้อมเอาไว้จะได้สะดวกสบายค่ะ

ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION
Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค