บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


อุปกรณ์เป็นประโยชน์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เมื่อตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรในญี่ปุ่นค่ะ
ดาวน์โหลดก็ได้,หรือติดต่อขอรับเซ็ทข้อมูลการคลอดบุตรได้จากองค์กร Mother’s Tree Japanค่ะ จัดเตรียมพร้อมเอาไว้จะได้สะดวกสบายค่ะ

ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค