अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


उपयोगी सामग्री

गर्भवती र सुत्केरीको लागि उपयोगी सामग्री हो। डाउनलोड वा NPO法人Mother’s Tree Japan लाई भनेर साथमा राख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ।

समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान