บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


ปรึกษาทางไลน์

เรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือจิตใจระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด สามารถปรึกษาเรื่องต่างๆผ่านไลน์ได้ค่ะ ทางเรามีล่ามด้วย จึงใช้ภาษาชาติของตนเองในการปรึกษาได้ค่ะ
เราจะมีผดุงครรภ์,ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ

ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ


ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค