Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Thảo luận qua Line

Hỗ trợ thảo luận nhận tư vấn qua LINE về các vấn đề như mang thai, cơ thể sau sinh, tâm lý sau sinh và các vấn đề về trẻ sơ sinh.
Nhân viên phiên dịch sẽ cùng hỗ trợ nên bạn có thể thảo luận bằng tiếng việt, các chuyên gia là hộ sinh, nhân viên chăm sóc trẻ em sẽ tận tâm tư vấn cho bạn.

Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé


Hỗ trợ ủng hộ

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ