अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


LINE परामर्श

गर्भावस्था तथा सत्केरी भए पछि शाररिक ,मानसिक कुरा ,बच्चाको स्याहारको बारेमा LINE मा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। दोभासे हुने भएकोले ,आफ्नो भाषामा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। midwife तथा होइकुसि आदि बिशिस्ट व्यक्तिहरुले राम्रो संग सल्लाह दिने छन्।

LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्


समर्थन

2022 सालको टोकियोमा विदेशी बासिन्दाहरूका लागि समर्थन परियोजना

Toshima Ward
तोशिमा वार्ड अन्तर्राष्ट्रिय कला संस्कृति राजदूत असाधारण / SDGs राजदूत असाधारण स्वतन्त्र योजना व्यवसाय

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान