บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายและระบบการชำระเงินค่าคลอดในญี่ปุ่น ในเคสของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป นำไปใช้เป็นแนวทางนะคะ

ดาวน์โหลด


ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค