अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानी

जापानमा बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानीको बारेमा वर्णन गरिने छ।मानिस अनुसार फरक हुन्छ तर केहि सहयोग हुने छ।

download


समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान