अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानी

जापानमा बच्चा जन्माउंदा लाग्ने खर्च र भुक्तानीको बारेमा वर्णन गरिने छ।मानिस अनुसार फरक हुन्छ तर केहि सहयोग हुने छ।

download


समर्थन

2022 सालको टोकियोमा विदेशी बासिन्दाहरूका लागि समर्थन परियोजना

Toshima Ward
तोशिमा वार्ड अन्तर्राष्ट्रिय कला संस्कृति राजदूत असाधारण / SDGs राजदूत असाधारण स्वतन्त्र योजना व्यवसाय

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान