บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


แบบฟอร์มการจอง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *.

  ชื่อ *
  อีเมล์ *
  ราชการ *
  วันที่ *
  เวลา *
  หมายเหตุ

  ซัพพอร์ต

  งบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติในโตเกียว ปี2022

  สปอนเซอร์

  Interculture Art Inc.
  ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
  บริจาค