Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Hình thức đặt phòng

Vui lòng điền vào tất cả các trường được đánh dấu bằng *.

  Họ và tên *
  Địa chỉ email *
  Dịch vụ *
  Ngày *
  thời gian *
  câu hỏi

  Hỗ trợ ủng hộ

  Mục tiêu dự án「Dự án trợ cấp hỗ trợ người nước ngoài sống tại tokyo năm reiwa thứ 4 」

  Nhà tài trợ

  Interculture Art Inc.
  Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
  Quyên góp ủng hộ