บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


วีดีโอการเจ็บท้องคลอดและทามมิ่งในการเข้าโรงพยาบาล

เมื่อปวดท้องคลอดควรไปโรงพยาบาลตอนไหน อย่างไร มีธิบายไว้ให้ค่ะ
นำไปใช้เป็นแนวทางนะคะ

ซัพพอร์ต

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค