अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


औंलाले देखाएर बुझाइने प्रसव बोर्ड

चित्र देखाएर मिडवाइफ तथा सार्वजनिक नर्स संग कुरा गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ र NPO法人Mother‘s Tree Japanले प्रसव जानकारी सेट पोस्ट गर्न पनि सकिन्छ।

download


समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान