Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Bảng chỉ tay về nội dung sinh sản

Có thể giao tiếp với chuyên viên tư vấn sức khỏe cũng như hộ sinh bằng cách sử dụng hình minh họa. Bạn có thể tải về hoặc đăng ký với tổ chức phi lợi nhuận Mother‘s Tree Japan, tổ chức sẽ gửi đến tay bạn cùng với bộ tài liệu thông tin về sinh sản.

tải về


Hỗ trợ ủng hộ

Mục tiêu dự án「Dự án trợ cấp hỗ trợ người nước ngoài sống tại tokyo năm reiwa thứ 4 」

Toshima Ward
Toshima Ward Đại sứ Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế Đại sứ Đặc biệt / SDGs Đại sứ Đặc biệt Lập kế hoạch Kinh doanh Độc lập

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ