Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Bảng chỉ tay về nội dung sinh sản

Có thể giao tiếp với chuyên viên tư vấn sức khỏe cũng như hộ sinh bằng cách sử dụng hình minh họa. Bạn có thể tải về hoặc đăng ký với tổ chức phi lợi nhuận Mother‘s Tree Japan, tổ chức sẽ gửi đến tay bạn cùng với bộ tài liệu thông tin về sinh sản.

tải về


Hỗ trợ ủng hộ

THE NIPPON FOUNDATION

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ