Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Sự kiện・Nơi hội họp của các bà mẹ

■Địa điểm:
Trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình trẻ em khu vực phía đông

■Ngày tháng:
Ngày 6 tháng 11 (chủ nhật) 10 giờ~11 giờ 30

■Hãy đăng ký qua:
Tel: 03-5980-5275

  Họ và tên *
  Số điện thoại *
  Địa chỉ email *
  Ngày *
  nhận xét

  Hỗ trợ ủng hộ

  Mục tiêu dự án「Dự án trợ cấp hỗ trợ người nước ngoài sống tại tokyo năm reiwa thứ 4 」

  Toshima Ward
  Toshima Ward Đại sứ Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế Đại sứ Đặc biệt / SDGs Đại sứ Đặc biệt Lập kế hoạch Kinh doanh Độc lập

  Nhà tài trợ

  Interculture Art Inc.
  Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
  Quyên góp ủng hộ