अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


के जापानमा बच्चा जन्माउने आमाको सहयोग गर्नु हुन्छ ?

दोभाषे भोलेन्टियर खोजिरहेका छौं। लेख अनुबाद र अनलाइन अनुबाद जुनसुकै ठाउंबाट भए पनि हुन्छ। सगै साथी सर्भिर्स टोक्यो नजिक बसाई भएको मानिस खोजि रहेका छौं। आफ्नो देशको आमाहरुको संगै सहयोग गरौँ।

सम्पर्क


समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान