अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


अस्पताल बस्दाको समय तालिका

अस्पताल भर्ना देखि डिस्चार्ज हुँदा सम्मको समय तालिकाको बारेमा भनिने छ। हरेक मानिसको केस अनुसार फरक हुन्छ तर लगभगको तरिका हेर्नुहोस्।

Download


समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान