अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


प्रसवको तयारी सम्बन्धि भिडियो

प्रसवको बेला तयार गर्दा राम्रो हुने चिज , जन्माई सकेपछि किन्दा ठिक हुने कुरा आदि कुराहरु भिडियोमा भनिएको छ। खेर नजाने ,आवश्यक कुराहरुको तयारी गरौँ।

समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान