अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


सार्वजनिक नर्स भ्रमण / स्वस्थ चेक

जापानमा बच्चा जन्मेको १महिना पछि सार्वजनिक नर्स आमा र बच्चाको अवस्था हेर्न घरमा आउछन्। हातले देखाएर बुझाउने बोर्ड तथा आवस्यक परेको बेलामा संगै जाने तथा अनलाईन बाट दोभासे राखेर कम्युनिकेसन राम्रोसंग गर्न सक्ने गरि सपोर्ट गर्छौं।

समर्थन

2022 सालको टोकियोमा विदेशी बासिन्दाहरूका लागि समर्थन परियोजना

Toshima Ward
तोशिमा वार्ड अन्तर्राष्ट्रिय कला संस्कृति राजदूत असाधारण / SDGs राजदूत असाधारण स्वतन्त्र योजना व्यवसाय

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान