अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


सम्पर्क

* कृपया सबै भर्नुहोस्।

  नाम *
  इ - मेल ठेगाना *
  प्रश्न *

  समर्थन

  2022 सालको टोकियोमा विदेशी बासिन्दाहरूका लागि समर्थन परियोजना

  प्रायोजक

  Interculture Art Inc.
  LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
  अनुदान