Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Thời điểm đi bệnh viện

Hướng dẫn về nội dung khi có cơn đau chuyển dạ, mình phải đến bệnh viện vào thời điểm nào và bằng cách nào thì tốt.
Các bạn hãy tham khảo nhé!

Hỗ trợ ủng hộ

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ