บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


จังหวะเวลาที่ควรไปโรงพยาบาล

เมื่อปวดท้องคลอดควรไปโรงพยาบาลตอนไหน อย่างไร มีธิบายไว้ให้ค่ะ
นำไปใช้เป็นแนวทางนะคะ

ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค