अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


बेथा लागे पछि अस्पताल जाने समय

बेथा लागे पछि कुन समयमा अस्पताल जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। अवस्य सन्दर्भ गर्नुहोस्

समर्थन

THE NIPPON FOUNDATION

प्रायोजक

Interculture Art Inc.
LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
अनुदान