Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp

Niên độ 2023 đã ngừng nhận đăng ký.
Chúng tôi sẽ ra thông báo ngay sau khi có quyết định bắt đầu lại dịch vụ vào niên độ 2024.
Hỗ trợ cùng đi tới trung tâm y tế, bệnh viện, ủy ban quận, nhà trẻ, buổi tư vấn chăm sóc trẻ em, các sự kiện của địa phương…bạn sẽ không cần lo lắng về phiên dịch hay bất an khi đi lần đầu tiên.
Niên độ 2023 đã ngừng nhận đăng ký.
Chúng tôi sẽ ra thông báo ngay sau khi có quyết định bắt đầu lại dịch vụ vào niên độ 2024.

Hỗ trợ ủng hộ

Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ