Quyên góp ủng hộ


Hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Nhật Bản
trước và sau sinh
Giao lưu văn hóa nuôi con đa quốc gia


Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp

Hỗ trợ cùng đi tới trung tâm y tế, bệnh viện, ủy ban quận, nhà trẻ, buổi tư vấn chăm sóc trẻ em, các sự kiện của địa phương…bạn sẽ không cần lo lắng về phiên dịch hay bất an khi đi lần đầu tiên.

Hình thức đặt phòng


Hỗ trợ ủng hộ

THE NIPPON FOUNDATION
Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

Nhà tài trợ

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
Hãy thoải mái liên hệ nhận tư vấn qua LINE nhé
Quyên góp ủng hộ