บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


บริการดูแลเคียงข้าง

สาธารณสุข,โรงพยาบาล,ที่ว่าการอำเภอ,เนิร์สเซอรี่,ชุมนุมปรึกษาการเลี้ยงลูก,อยู่เคียงข้างในการร่วมชุมนุมต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆ จะเป็นล่ามหรือช่วยคลายความกังวลเมื่อต้องไปครั้งแรก
สามารถใช้ล่ามผ่านไลน์หรือเมสเซนเจอร์ได้ และถ้าหากเป็นพื้นที่ที่เดินทางภายใน1ชั่วโมงจากอิเคบุคุโระ สามารถไปเจอและอยู่เคียงข้างได้จริง หากต้องการล่าม จะต้องมีการนัดหมายล่ามด้วย กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้านะคะ

แบบฟอร์มการจอง


ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค