บริจาค


ซัพพอร์ตผู้หญิงชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ก่อน-หลังคลอดและการเ
ลี้ยงลูกหลากหลายวัฒนธรรม


บริการดูแลเคียงข้าง

สาธารณสุข,โรงพยาบาล,ที่ว่าการอำเภอ,เนิร์สเซอรี่,ชุมนุมปรึกษาการเลี้ยงลูก,อยู่เคียงข้างในการร่วมชุมนุมต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆ จะเป็นล่ามหรือช่วยคลายความกังวลเมื่อต้องไปครั้งแรก
สามารถใช้ล่ามผ่านไลน์หรือเมสเซนเจอร์ได้ และถ้าหากเป็นพื้นที่ที่เดินทางภายใน1ชั่วโมงจากอิเคบุคุโระ สามารถไปเจอและอยู่เคียงข้างได้จริง หากต้องการล่าม จะต้องมีการนัดหมายล่ามด้วย กรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้านะคะ

แบบฟอร์มการจอง


ซัพพอร์ต

THE NIPPON FOUNDATION
Welfare And Medical Service Agency (WAM) (Social welfare promotion subsidy business)

สปอนเซอร์

Interculture Art Inc.
Hannan Chuo Hospital
Shops recommended for foreign pregnant women and mothers raising children
Goody4Mommy
SDGs未来都市豊島区
ติดต่อสอบถามทางLINE ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
บริจาค