अनुदान


जापानमा विदेशी महिलाहरुले सुत्केरी हुनु भन्दा
अगाडि र सुत्केरी भए पछिको सपोर्ट र बहुसांस्कृतिक
बालबच्चाको पालनपोषण


ONLINE आमा परामर्श मिटिंग

महिनाको १ पटक जापानको गर्भवती र सुत्केरी ,सुत्केरी पछिको आवश्यक कुराहरु मिजासिलो दोभाषे प्रयोग गरि midwife तथा होइकुसि संग सोध्न सक्नुहुन्छ ,साथै अरु आमाहरु संग पनि सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। बच्चाको स्याहारमा काम लाग्ने जापानिज भाषा पनि सिक्न सकिन्छ। रमाइलो समय हुने भएकोले ढुक्क भएर सामेल हुनुहोस्। चिरासी र आबेदन फर्म

  नाम *
  टेलिफोन नम्बर *
  इ - मेल ठेगाना *
  मिति *
  टिप्पणीहरु

  जापानमा बसोबास गर्ने आमाहरूको लागि आफ्नो भाषामा बच्चाको जन्म सम्बन्धी जानकारी सेट

  कृपया फारम यहाँबाट अनुरोध गर्नुहोस्।

  आरक्षण फारम


  समर्थन

  THE NIPPON FOUNDATION

  प्रायोजक

  Interculture Art Inc.
  LINE मा सम्पर्क गर्नु होस्
  अनुदान